Största ägare

per 2017-06-30     A-aktier B-aktier % kapital % röster
Richard Ohlson 469 725 10,3 6,9
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 269 686 5,9 3,9
Ingo Invest AB 243 446 5,4 3,6
Lars Fredrikson med familj 108 000 133 292 5,3 17,7
Mikael Östman 205 113 4,5 3,0
Nancy Stango 143 889 3,2 2,1
Leif Lindberg 108 000 2,4 15,8
John Strandberg 107 500 2,4 1,6
Fair Play 100 000 2,2 1,5
SLB for Sef-case Power Play 100 000 2,2 1,5
Stellan Atterkvist 77 000 1,7 1,1
Hans Mathias Johansson 72 000 1,6 1,0
Peter Stigwan 70 000 1,6 1,0
Yann Blandy 65 463 1,4 0,9
Olov Theorén 64 083 1,4 0,9
Annika Johannesson 63 400 1,4 0,9
Zirkona AB 62 520 1,4 0,9
Riskornet AB 60 946 1,3 0,9
Bo Nilsson 60 000 1,3 0,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB 56 662 1,3 0,9
Övriga 40 000 1 858 724 41,8 33,0
Totalt 256 000 4 283 449 100,0 100,0